©2019 by Heritage Language Schools Eindhoven. Proudly created with Wix.com

HLSE event

Thursday, March 26
Parktheater Eindhoven
18:30 - 21:15

The purpose of this event is to draw attention to the important role that a child's mother tongue ("heritage language") plays in his/her educational development. Dutch primary school teachers will have the chance to discover the many heritage language programs of the Eindhoven/Brainport region and to receive tips about how to tap into children's multilingualism as a useful resource in the classroom.

Dutch primary school teachers  and heritage language program organizers/teachers/volunteers from the Eindhoven/Brainport region are invited to attend. There is no fee, but registration is required.

HLSE has partnered with SALTO schools, SKPO schools, Holland Expat Center South, Brainport Development, and Parktheater to make this event possible.

The evening will be multilingual, with one speaker presenting in English (with slides in Dutch) and one in Dutch (with slides in English).

Het doel van dit evenement is de aandacht te vestigen op de belangrijke rol die de moedertaal van een kind ("erfgoedtaal") speelt in zijn / haar educatieve ontwikkeling. Nederlandse leraren in het basisonderwijs krijgen de kans om de vele erfgoedtaalprogramma's van de regio Eindhoven/Brainport te ontdekken en tips te krijgen over hoe ze de meertaligheid van kinderen kunnen gebruiken als een nuttig hulpmiddel in de klas.

Nederlandse leraren in het basisonderwijs en erfgoedtaalprogramma-organisatoren / leraren / vrijwilligers van de regio Eindhoven/Brainport zijn van harte welkom. Er zijn geen kosten, maar registratie is vereist.

HLSE werkt samen met SALTO-scholen, SKPO-scholen, Holland Expat Center South, Brainport Development en Parktheater om dit evenement mogelijk te maken.

De avond zal meertalig zijn, met één spreker in het Engels (met dia's in het Nederlands) en één in het Nederlands (met dia's in het Engels).

PROGRAM / PROGRAMMA

SPEAKERS / SPREKERS

 

Program / Programma

March 26, 2020

26 maart 2020

Welcome

Ontvangst

18:30

Welcome with coffee and tea

Ontvangst met koffie/thee

Opening

Opening

19:00

Opening by Geert Simons from SALTO Schools

Opening door Geert Simons van SALTO Scholen

Speaker (in English)

Spreker (in het Engels)

19:15

Ellen-Rose Kambel (Rutu Foundation)

Speaker (in Dutch)

Spreker (in het Nederlands)

19:55

Networking activity

Netwerk opdracht

20:35

Activity for attendees

Activiteit voor deelnemers

Summary and Closing

Samenvatting en Sluiting

21:05

Closing by Geert Simons

Sluiting door Geert Simons

Drinks and snacks

Drankje en hapje

21:15

Possibility to continue discussion over a drink
Mogelijkheid om verder te praten onder het genot van een drankje

 

Speakers

Sprekers

Ellen-Rose Kambel